Geometrická měření

Měříme standardní geometrické parametry optických prvků, jako jsou úhly, ohniskové vzdálenosti a index lomu.

Pro měření úhlů jsme vybaveni goniometry Trioptics a Carl Zeiss a naše přesnost je 0,5 arcsec. Používáme několik metod pro měření ohniskové vzdálenosti.