Jana Martinková

Manažer QEMS

Do Meopty jsem nastoupila krátce po absolvování vysoké školy. Z nabídnuté pozice na průmyslovém inženýrství jsem byla nadšená, odpovídala přesně mému vzdělání a znalostem. Možnost účastnit se mnohých školeních, průběžné nabývání nových vědomostí a dovedností a příležitost absolvovat pracovní stáž v  USA mě posunuli dále, pomohli zefektivnit mou práci a postupně zvyšovat kvalifikaci.

Od října roku 2015 pracuji na pozici manažer QEMS. Ve své práci se zaměřuji na systém managementu kvality, environmentální management a uplatňování principů lean. Se svým týmem naplňujeme komplexní celek propojených požadavků norem na kvalitu a ochranu životního prostředí. Tvoříme podporu pro zvyšování ziskovosti, produktivity a jakosti díky neustálému zlepšování procesů a odstraňování plýtvání ve všech výrobních i nevýrobních oblastech. Na mé práci se mi líbí, že se zapojujeme do projektů a dílčích aktivit napříč společností, což nám umožňuje poznávat veškeré procesy firmy a práci jiných zaměstnanců.