Meopta získala ocenění Technologické agentury ČR

Meopta získala ocenění Technologické agentury ČR v kategorii Originalita řešení - Moderní multivrstvé optické systémy ve spolupráci s Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta a Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je vypracování uceleného korelovaného systému optimálních depozičních parametrů tvorby moderních multivrstvých optických systémů dielektrických vrstev metodou vakuové depozice, včetně technologie a charakterizace substrátu. Systém bude tvořit teoretický návrh, optimální technologické postupy a soubor klasických a zcela nových metod charakterizace vrstev a souvisejících technologických postupů. Dále budou obdobně studovány a realizovány optické vrstvy pro nestandardní užití, nové hybridní technologie s vysoce ionizovaným pulzním plazmatem (HIPP) pro depozice optických vrstev s novými materiály. Cílem je ucelený aplikovaný výzkum v tomto oboru, včetně experimentální realizace nových typů jednoduchých i multivrstvých systémů pro určené aplikace s opticko- fyzikálními parametry, které jsou srovnatelné se světovou úrovní
v oboru.

zdroj: https://www.tacr.cz