Meopta získala prestižní certifikát pro letecký průmysl

Vysoký standard, který naše firma drží v oblasti systému managementu kvality, dostal další důležité ocenění. Dne 28. září 2017 jsme obdrželi certifikaci AS9100D & BS EN ISO 9001:2015 pro vývoj, výrobu, prodej a servis optických a mechanických součástí, optických, optomechanických a optoelektronických podsestav a výrobků. Tato certifikace nás opravňuje vyvíjet a vyrábět optické části a sestavy pro využití v leteckém průmyslu, který je jak známo velice náročný na vysokou přesnost a kvalitu. Prestižní certifikát uplatníme na projektech v oblasti letectví po boku největších hráčů na trhu.