Ministr zahraničních věcí v Meoptě

Dne 16. září v dopoledních hodinách navštívil naši společnost ministr zahraničních věcí ČR a poslanec Parlamentu ČR, pan PhDr. Lubomír Zaorálek s doprovodem. Na pracovním jednání byla spolumajitelem panem Geraldem Rausnitzem a paní Senior Ředitelkou engineeringu ing. Silvií Skyvovou panu ministrovi představena naše společnost z pohledu výroby produktů a jejich exportu na zahraniční trhy. Dle časových možností pan ministr pohovořil i s částí zaměstnanců a prošel si některá pracoviště ve výrobě optiky a mechaniky.

Na závěr krátkého pobytu pan ministr ocenil prospěšnost této návštěvy, vyjádřil poděkování Meoptě jako největšímu zaměstnavateli v regionu a přislíbil osobní zainteresovanost v podpoře exportu našich výrobků.