Filip Švrček

Projektový koordinátor, zaměstnanec roku 2016

V roce 2012 jsem - tehdy ještě jako odborný asistent na Katedře algebry a geometrie Univerzity Palackého v Olomouci - byl okolnostmi donucen udělat zásadní změnu ve svém pracovním životě. Po delším rozhodování jsem se odhodlal zúčastnit výběrového řízení na pozici projektový koordinátor v přerovské Meoptě, která má dlouholetou tradici a renomé. Navíc má sídlo ve městě, ve kterém od narození žiju. Byl jsem přijat a aktuálně je to již téměř 5 let, co působím ve firmě Meopta - optika, s.r.o. Moje každodenní práce v sobě obnáší řízení převážně vývojových projektů, které svým zaměřením spadají do oblasti aplikací pro polovodičový průmysl. Celé je to hodně o komunikaci se zákazníkem, absolvování řady pravidelných telekonferencí napříč různými časovými pásmy, distribuci informací od zákazníka nazpět do firmy a samozřejmě také o každodenní organizaci dílčích interních činností spadajících do problematiky řešených projektů. Přestože je tato práce často jak psychicky, tak i časově velmi náročná, převažují v ní pro mě hlavně pozitiva. Každý den, každý projekt, každý zákazník je jiný. Mně se tato pestrost líbí a mohu říct, že moje práce mě opravdu baví a naplňuje.