Karel Loveček

Ředitel správa a rozvoj infrastruktury

Ve společnosti Meopta působím od roku 2001. Téměř celý můj profesní život je spojen s podporou výroby v rámci službových útvarů. V Meoptě jsem působil na pozici osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a požární ochrany a od roku 2011 jsem ředitelem infrastruktury. Naším hlavním úkolem je zabezpečení potřeb hlavní výroby, ať již po stránce dodávek energií, tak servisu budov, strojů, poskytování služeb BOZP, PO, ostrahy. V neposlední řadě připravujeme a zabezpečujeme rozvoj nových pracovišť v rámci investičních akcí, a to včetně projektové dokumentace a zajištění příslušných povolení. V Meoptě jsem získal mnoho zajímavých pracovních zkušeností a svým působením mám možnost se podílet na jejím přímém rozvoji. Je velmi uspokojivé, když vidíte výsledky své práce po mnoho let v provozu, jak přináší užitek nejen uživatelům, ale v důsledku i majitelům a celé společnosti Meopta. Jsem rád, že svou činností  mohu pomoci  rozvoji firmy s celosvětovým působením, což Meopta jistě je.