Lucie Klásková

Ředitel HR

Do Meopty jsem nastoupila na podzim roku 2009 jako specialista vzdělávání. V roce 2010 jsme hledali místo specialisty náboru a výběru zaměstnanců a já jsem byla přímo oslovena, zda bych nechtěla opět „náborovat“, jelikož jsem v předchozím zaměstnání působila právě v oblasti náboru. Oproti předchozí společnosti byla role náboráře v Meoptě mnohem pestřejší. Velmi úzce jsem spolupracovala se školkami, výchovnými poradci a řediteli základních škol, středních škol a univerzit. Zajišťovala praxe, stáže, diplomové práce a také prezentovala Meoptu jako zaměstnavatele, který ocení, rozvine a zúročí potenciál zaměstnanců na veletrzích pracovních příležitostí, dnů otevřených dveří technických škol a na dalších akcích budujících dobré jméno mého zaměstnavatele. V roce 2012 jsem dostala příležitost absolvovat několikaměsíční adaptační program, po jehož ukončení jsem převzala vedení oddělení personalistiky a mezd. Můj pracovní den není nikdy stejný. Jsou dny, kdy řeším spíš operativní záležitosti, které se musí vyřešit ve velmi krátkém časovém úseku ne-li ihned, naopak v klidnějších dnech se věnuji strategickým věcem, spočívajících v práci na stanovených cílech HR, zpracovávání metodik, optimalizaci našich procesů a rozvoji týmu. V roli metodika HR zastřešuji všechny personální a mzdové systémy a aplikace, zpracovávám zadání na programové úpravy a úzce spolupracuji s kolegy z IT. Od roku 2012 jsem šéfredaktorkou firemního časopisu a jsem partnerem v oblasti pracovněprávních otázek všem, více než 120 vedoucím zaměstnancům. Na závěr nemusím ani dodávat, že moje práce v Meoptě není po téměř 9 letech v žádném případě stereotypní. Když už si myslím, že mě nic nepřekvapí, v tu chvíli přede mnou stojí nová výzva a situace, kterou jsem doposud neřešila. V současnosti působím jako ředitel HR a myslím si, že nejen můj příběh je důkazem toho, že Meopta dává lidem, kteří opravdu chtějí, příležitost a možná jsem tu tolik let i proto, že přístup společnosti je dost podobný mému mottu. „Tím, že dáme příležitost rozvíjet se druhým, rozvíjíme sami sebe.“