Meopta-CookieGdpr-Policy-s
2183043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
21861006B

Servis výrobků

Pokud by se na Vašem výrobku projevila nějaká materiálová či výrobní vada, Meopta - optika, s.r.o. Vám jej opraví nebo vymění za nový zdarma, v souladu s podmínkami uvedenými níže.

Meopta nabízí standardní 2, 10 a 30 letou přenosnou záruku (dle typu přístroje). 30 letou záruku Meopta je možné uplatnit pouze v případě, že Váš výrobek zaregistrujete do 30 dnů ode dne koupě a to online na www.meoptasportsoptics.com nebo vyplněním a odesláním přiloženého formuláře (dále jen „řádná registrace“).

Bez řádné registrace platí standardní záruka omezená na dobu 10 let ode dne koupě.

Pokud je uvedeno jinak, platí standardní záruční doba dle zákona.

Při uplatnění jakékoliv reklamace je třeba předložit záruční list potvrzený prodejcem a doklad o zaplacení výrobku. Bez těchto dokladů není možné záruku uplatnit!

V případě závady Vašeho výrobku Meopta kontaktujte prosím buď prodejce, u něhož jste výrobek zakoupil, nejbližšího autorizovaného distributora (jejich seznam lze nalézt na www.meoptasportsoptics.com), případně přímo společnost Meopta - optika, s.r.o. jste-li z členské země EU. Po řádném vrácení výrobku je tento postoupen expertíze, která stanoví, zda se na reklamovanou závadu vztahuje výše uvedená záruka (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní přístroje).

Více informací na www.meoptasportsoptics.com