Vojtěch Sanetrník

Senior ředitel Quality Management

Pro společnost Meopta jsem začal pracovat na konci roku 2003 jako asistent a po krátkém zaškolení jsem v rámci Trainee programu vycestoval do Meopty USA, kde jsem měl možnost v průběhu roku a půl poznat, jak fungují a spolupracují jednotlivá oddělení ve výrobní firmě. Již v té době se těžiště mé práce obracelo směrem k systémům řízení jakosti a využívání principů štíhlé výroby při řízení podniku. Po návratu z USA jsem se spolu s dalšími kolegy podílel na rozšíření těchto principů i v naší přerovské Meoptě, kde jsem pracoval na odděleních řízení jakosti, průmyslového a systémového inženýrství. Díky těmto zkušenostem jsem měl možnost poznat prakticky celou Meoptu, což mi dnes na pozici senior ředitele pro řízení jakosti velmi pomáhá.

Na Meoptě obdivuji její rozmanitost a komplexnost, která se projevuje jak v našem výrobkovém portfoliu, tak i v procesech, které musíme mít nastaveny, abychom zvládli uřídit vývoj a výrobu produktů značky Meopta, i dalších náročných zakázek v oblastech polovodičového, leteckého, kosmického či obranného průmyslu. Právě správné nastavení procesů ve firmě je jedním z klíčů k dlouhodobému úspěchu a naší snahou je držet krok s našimi zákazníky, kteří jsou špičkami ve svých oborech, i v řízení kvality a procesů.