Lepší pohled na svět | Meopta napomáhá ochraně vodních ploch

V duchu hesla "Lepší pohled na svět", se Meopta snaží podporovat aktivity související s celosvětovou ochranou přírody a životního prostředí. Jednou z nich je i podpora celosvětového Global Nature Fund – konkrétně pak projektu Living Lakes, který si klade za cíl důslednou ochranu zdrojů pitné vody v podobě vodních ploch, což je v dnešním světě důležitější než kdy jindy.O to více nás pak těší, že se právě tomuto projektu dostalo v německu prestižního ocenění, přímo z rukou premiéra Bádensko-Württemberska, pana Winfrieda Kretschmanna, za prováděná pozorování a výzkum.

K ocenění gratulujeme a tomuto chvályhodnému projektu přejeme mnoho dalších úspěchů i v novém roce.
 

  

Pro více informací můžete navštívit přímo stránky projektu na: www.globalnature.org