Přidejte se k nám

Více než 2500 zaměstnanců v Přerově

Více

Lepší pohled na svět

Dlouholetá tradice výroby vysoce kvalitní přesné optiky a mechaniky

Více

Kariéra

Meopta je světový výrobce optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémů. Zákazníkům po celém světě nabízí kompletní a inovativní řešení v oblasti spotřebních, průmyslových a vojenských aplikací.

Společnost Meopta nabízí pracovní příležitosti a rozvoj kariéry v široké škále profesí na různých úrovních odbornosti. Meopta ocení, zúročí a rozvine Váš potenciál v oborech, které provázejí naše produkty od prvního nápadu po doručení zákazníkovi. Vysoký kredit našich úspěchů je hodnotou našich zaměstnanců a výzvou pro zájemce o uplatnění.

Příběhy zaměstnanců

Pavel Šťastný

Senior ředitel Obchod a Marketing

Další příběhy zaměstnanců

Příběhy zaměstnanců

Do Meopty jsem nastoupila v roce 2013 na pozici asistentky senior ředitele Výroby a Supply Chain. Práci asistentky považuji za velmi cennou zkušenost, jak díky získaným znalostem a dovednostem, tak i obecnému přehledu o firmě. Nyní jsem na pozici analytika, což zahrnuje práci s daty, přípravu podkladů a pravidelný reporting. Mimo to jsem administrátor výkonnostní mzdy, ke které každý měsíc zajišťuji včasný sběr a přepočet dat.
Svou pracovní náplň si zpestřuji jako interní lektor MS Excel, člen redakční rady, zástupkyně šéfredaktorky MeoNews a spoluorganizátor Meolympiády. Všechny tyto aktivity mám moc ráda a cením si na nich možnosti práce s lidmi.
Meopta mi dala praktické zkušenosti a možnost neustále se rozvíjet a vzdělávat. Líbí se mi záběrová různorodost mé činnosti a to, že zde můžu realizovat své nápady a být součástí týmu.

Lucie Trochtová Analytik

Do firmy Meopta jsem nastoupil už během studií na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Naskytla se mi tehdy příležitost podílet se na vývojovém projektu, který Meopta zahajovala se zahraničním zákazníkem. Hned na začátku své pracovní kariéry jsem tedy měl možnost spolupracovat na vývoji hi-tech výrobku přímo v zahraničí. Během jednoho roku, kdy jsem působil na půdě zákazníka, jsem načerpal obrovskou řadu zkušeností. I po návratu do Meopty mi spolupráce se zahraničními zákazníky zůstala, stejně tak jako vývoj hi-tech výrobků. Na své práci nejvíce oceňuji její rozmanitost a odbornost. Moje pozice mě neustále nutí učit se novým věcem, vzdělávat se a aktivně komunikovat s lidmi. Získávané znalosti a specializaci na určitý obor vidím jako základní stavební kámen pro kariérní postup.

Jiří Vlk Mechanics R&D Manager

Pro společnost Meopta jsem začal pracovat na konci roku 2003 v rámci Trainee programu. Po krátkém zaškolení jsem dostal příležitost pracovat v Meoptě USA, kde jsem měl možnost poznat, jak fungují a spolupracují jednotlivá oddělení, které výrobní firma potřebuje ke svému životu. Těžiště mé práce se postupně přesunulo k systémům řízení jakosti a zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím osvědčených metod průmyslového inženýrství. Po návratu z USA jsme společně s dalšími kolegy  vybudovali oddělení průmyslového inženýrství a postupně pracovali na tom, aby se základní principy štíhlé výroby staly pro společnost Meopta standardem. V Meoptě neustále získávám cenné pracovní zkušenosti a mám možnost se přímo podílet na rozvoji společnosti s velkou perspektivou.

Vojtěch Sanetrník Senior ředitel quality management

Kalendář událostí

6.11.2017

Defence & Security

Defense & Security (6.11.2017 – 9.11.2017) je mezinárodní výstava zaměřená na pozemní, leteckou a námořní vojenskou technologii a nejnovější obranné vybavení včetně novinek pro bezpečnostní složky. Výstava spojuje výrobce a nejdůležitější Asijské odběratele.

12.10.2017

Arms & Hunting

Arms & Hunting (12.10.2017 - 15.10.2017) is fair which contains hunting arms, shooting sport arms and ammunition as well as optics, special hunting clothes, accessories and souvenirs. “ARMS & Hunting” is attended just by hunting and shooting professionals,…

30.9.2017

Sika Show

The annual Sika Show & Competition (30.9.2017 - 1.10.2017) is the largest outdoor trade show of its kind in New Zealand. More than 5000 hunters visit the show each year for the competitions, taxidermy, and the latest innovations in hunting and outdoor-related…

Další události

Kontakty - HR oddělení

Meopta-optika, s.r.o.
Kabelíkova 1 | 750 02 Přerov
+420 581 242 467

Mgr. Jana Tvardková
Jana.Tvardkova@meopta.com
+420 739 244 553

Mgr. Ondřej Jabůrek
Ondrej.Jaburek@meopta.com
+420 733 591 715

Office

49.454068, 17.472905
49.454068, 17.472905 0