Meopta-CookieGdpr-Policy-s
3313043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
43161006B

Ochrana oznamovatelů

V souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon“) společnost Meopta s.r.o. zavedla vnitřní oznamovací systém, který poskytuje ochranu osobám oznamujícím protiprávní jednání v souladu s tímto zákonem.

Oznámení možného protiprávního jednání obsahující všechny zákonem předepsané náležitosti může být podáno elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@meopta.com nebo poštou na adresu Kabelíkova 2682/1, 75002 Přerov, přičemž obálka musí být zřetelně označena heslem „WHISTLEBLOWING“.

Oznámení může být taktéž podáno prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR.

Osobou příslušnou k řešení oznámení je paní Aneta Praskačová, Associate General Counsel, tel. +420 739 244 534.

Společnost tímto nevylučuje přijímání oznámení od jiných osob než uvedených pod § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.