Čistá montáž

V čistých prostorách jsou vyráběny přístroje pro polovodičový průmysl, využívané předními výrobci počítačových čipů.

Výrobní prostředí splňuje přísné požadavky na takovouto výrobu, v našich dílnách plníme standard ISO 14644-1, třídy 3 až 6, v molekulární čistotě AMC pak normu ISO 14644-8, třídu -9.

Okamžitý stav čistoty je sledován online čítačem částic. Čištění materiálu je prováděno tlakovou GMP myčkou. V myčce je používána přečištěná demineralizovaná voda (UPW), jejíž jakost je ověřována ukazatelem vodivosti, kde dosahujeme 0,065 µS. Sušení je realizováno elektricky vytápěnou teplotní sušičkou a ofukováním 99,999% dusíkem. K odplynění materiálu slouží vakuová pec.

Smontované přístroje se nastavují na speciálních stanicích, které jsou umístěné na antivibračních stolech a pracují jak v širokém spektrálním rozsahu, tak i na jedné vlnové délce v oblasti DUV záření. K měření dílčích sestav jsou používány mj. přesné autokolimátory, Shackův-Hartmannův detektor či interferometr.

Čisté prostory disponují rovněž odsávaným lepicím pracovištěm, dusíkovými boxy pro ukládání smontovaných sestav či přidruženým elektromontážním pracovištěm.

Kontaktujte nás

Čistá montáž

Věděli jste že?

Přístroje a subsystémy vyráběné v Meoptě využívají přední výrobci v polovodičovém průmyslu.