Meopta-CookieGdpr-Policy-s
6533043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
75461006B

Optické systémy pro aplikace v ozbrojených složkách

Námořní a letecké systémy a komponenty

Námořní a letecké systémy a komponenty

Meopta má dlouhou tradici ve výrobě pozorovacích a dalších optických systémů jak pro pozemní složky (vozidla, pevnosti), tak pro letecké a námořní systémy. Hlavními vlastnostmi optických systémů pro vojenské použití v leteckých, námořních a pozemních silách jsou vysoká odolnost a nadprůměrná optická kvalita všech navržených a použitých optických komponentů. Soubor těchto vlastností pak zajišťuje využití těchto optických přístrojů i při ztížených světelných a povětrnostních podmínkách a jejich vysokou spolehlivost za všech okolností.

Systémy pro výcvik a simulaci

Systémy pro výcvik a simulaci

Tréningové simulační systémy používají většinou laserového paprsku, který umožňuje simulovat střelbu jak z ručních zbraní (laserový paprsek přímo simuluje dráhu střely, zásahy se vyhodnocují čidly, které jsou součástí vojákovy výstroje), tak z vysokorážních zbraní s komplikovanější balistikou (laserový paprsek monitoruje vzdálenost a pohyb cíle, dráha střely je pak dle kalibru a okolních podmínek simulována počítačem a výsledek promítán do zorného pole zaměřovače).

Meopta má zkušenosti s výrobou komponentů a jednotek pro oba systémy simulace střelby, sloužící k tréninku jednotek, který se snaží co nejvěrněji simulovat reálné bojové podmínky na cvičišti. Tyto systémy se používají jak k výcviku vojáků pro boj, tak pro výcvik policie, protiteroristických a jiných bezpečnostních složek.

Optické a optoelektronické sestavy a komponenty

Optické a optoelektronické sestavy a komponenty

Optické a optoelektronické komponenty a sestavy jsou součástí mnoha systémů a přístrojů, které pracují s obrazem, se světlem, s laserem a optickými signály, apod. Desítky renomovaných světových výrobců používají v Meoptě navržených a vyrobených komponentů i vysoce sofistikovaných sestav, umožňujících jim využít pro své produkty jak silnou vývojovou základnu, tak nejmodernější výrobní technologie a kapacity Meopty. Optické a optoelektronické systémy vyrobené v Meoptě lze nalézt téměř ve všech oblastech, které se světlem či obrazem pracují, např. v průmyslových strojích, v astronomických a kosmických přístrojích, lékařských, laboratorních a dalších aplikacích.