Meopta-CookieGdpr-Policy-s
8863043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
08661006B

Simulace proudění

Popsat a analyzovat proudění v optomechanické sestavě je důležitou součástí vývojových projektů.

Jak u sestav pro průmyslové aplikace, tak u sportovní optiky, je důležité správně navrhnout konstrukci zajišťující dokonalou těsnost nebo naopak aktivní proudění média.

Simulace těchto dějů nám umožní navrhnout takové konstrukční řešení, které zajistí ofukování kritických optických ploch. CFD software nám stejně tak pomůže eliminovat slabá místa, ve kterých vznikají nežádoucí turbulence, nebo nám ukáže oblasti nežádoucího úniku média během funkce přístroje.

Tato oblast výpočtů a analýz je natolik obsáhlou, že hojně využíváme podpory Fakulty strojní ČVUT Praha, které nám poskytuje široké zázemí pro výzkum a rozvoj simulací tohoto typu.

Spolupráce s univerzitami

Meopta staví na úzké spolupráci s vysokými školami a nabízí možnosti pracovního uplatnění pro jejich absolventy.

Více informací