Meopta-CookieGdpr-Policy-s
3203043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
32061006B

Výzkum a vývoj

Meopta a její výzkumně vývojové centrum představují ideální kombinaci, kde výrobní podnik má vlastní vývojovou základnu, která přináší inovační podněty a poskytuje kapacitu k jejich realizaci a zavedení do sériové výroby.

R&D centrum Meopty je uceleně koncipovaným vývojovým pracovištěm v oboru optika a jemná mechanika. Zajišťuje vývojové a konstrukční práce, provádí měření a analýzu optických parametrů, poskytuje technické konzultace a zabezpečuje výrobu funkčních vzorků a prototypů jak pro interní potřeby, tak pro externí zákazníky. Úzkou spoluprací s univerzitami a dalšími odbornými pracovišti, nejmodernějším vybavením a dlouholetým know-how je zajišťována nejvyšší možná technická a technologická vyspělost a kvalita výstupů R&D centra.

Vyvíjíme optiku přes osmdesát let

Jedním z hlavních aspektů, které umožnily již roku 1933 vznik a raketový rozvoj Meopty, nebyla jen vysoká zručnost pracovníků, schopných vyrábět optické elementy na vysoké úrovni, ale fakt, že spoluzakladatel podniku Dr. Mazurek byl nejen zdatný organizátor výroby, ale především vzdělaný a kreativní vývojář, který dokázal již v počátcích vytvořit teoretické návrhy optických soustav objektivů a později i dalekohledů, které se vzápětí realizovaly a postupně rozšiřovaly portfolio optomechanických výrobků. Tímto položil základy vývoje optiky v podniku, který díky vlastnímu vývoji nebyl pouhou výrobnou bez pevného technického zázemí. Od té doby řada generací neustále rozvíjí know-how optických výpočtů a konstrukcí včetně systémů tenkých vrstev.

Spolupráce s univerzitami

Meopta staví na úzké spolupráci s vysokými školami a nabízí možnosti pracovního uplatnění pro jejich absolventy.

Více informací