Meopta-CookieGdpr-Policy-s
3203043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
32061006B

Environmentální zkoušky

Meopta je velmi hrdá na svou zkušebnu provádějící zkoušky působení vnějších vlivů a její moderní vybavení.

Našim zákazníkům můžeme nabídnout široký rozsah zkoušek a samozřejmě naše odborné zkušenosti získané léty praxe.

Klimatické zkoušky

Teplotní zkoušky

 • Nízké a vysoké teploty funkční a skladovací, včetně velmi vysokých skladovacích teplot (až do 300 °C) - ISO 9022-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, MIL-STD 810G
 • Pomalé a rychlé změny teplot - ISO 9022-2, ČSN EN 60068-2-14, MIL-STD 810G
 • Teplotní šoky - ISO 9022-2, ČSN EN 60068-2-14, MIL-STD 810G
 • Teplotní zkoušky při sníženém tlaku - ISO 9022-5, ČSN EN 60068-2-13

Vlhkostní zkoušky

 • Konstantní a cyklické zkoušky vlhkosti funkční a skladovací - ISO 9022-2, ČSN EN 60068-2-3, EN 60068-2-30, EN 60068-2-66, EN 60068-2-78, MIL-STD 810G
 • Zkouška deštěm - ISO 9022-7, MIL-STD 810G

Zkoušky v solné komoře

 • ISO 9022-4, ČSN EN ISO 9227, ASTM B117

Zkoušky mechanické odolnosti

 • Vibrační zkouška- Sinusové a náhodné vibrace - ISO 9022-3, ČSN EN 60068-2-6, MIL-STD 810G
 • Mechanické rázy - ISO 9022-3, ČSN EN 60068-2-27, MIL-STD 810G
 • Kombinované zkoušky - vibrace při nízkých a vysokých teplotách - ISO 9022-10, EN 60068-2-40, EN 60068-2-41

Jiné zkoušky

 • Zkouška prachem - ISO 9022-6
 • UV, fluorescence a kondenzační zkoušky - ASTM G154, ISO 11507 met. A, B, EN 927-6, ISO 4892-3 cykly 1, 2, 6
 • Zkoušky ponořením - ISO 9022-8, MIL-STD 810G