Geometrická měření

Měříme standardní geometrické parametry optických prvků, jako jsou úhly, ohniskové vzdálenosti a index lomu.

Pro měření úhlů jsme vybaveni goniometry Trioptics a Carl Zeiss a naše přesnost měření je ± 0,2´´. Používáme několik metod pro měření ohniskové vzdálenosti. V současné době již provádíme měření indexu lomu - přesnost 1 x 10 -5.