Strukturální výpočty

Oblasti strukturálních výpočtů přikládáme při vývoji výrobků velkou důležitost.

Zmapovat příčiny vzniku a průběh pnutí u optomechanických sestav, jejichž parametry často balancují na hraně fyzikálních limitů, je pro návrh dokonalého přístroje nezbytné.

Změny v přístroji, způsobené teplotním šokem, vibracemi a rázy nebo nevhodným konstrukčním řešením, mohou mít zásadní vliv na optický výstup. Identifikovat kritické uzly a nalézt tak optimální konstrukční řešení nám pomáhá MKP (MKP - metoda konečných prvků, anglicky FEM - finite elements method) software Abaqus, pro jednodušší výpočty pak Creo Simulate. Kombinací těchto software jsme schopni pokrýt velkou část zákaznických potřeb. Velký důraz klademe na výzkum a další zdokonalování výpočetních a simulačních metod.

I proto v této oblasti spolupracujeme s Fakultou strojní ČVUT Praha , kde získáváme oporu a prostor pro výzkumnou činnost v oblasti simulací a analýz.

Spolupráce s univerzitami

Meopta staví na úzké spolupráci s vysokými školami a nabízí možnosti pracovního uplatnění pro jejich absolventy.

Více informací