Přidejte se k nám

Více než 2500 zaměstnanců v Přerově

Více

Lepší pohled na svět

Dlouholetá tradice výroby vysoce kvalitní přesné optiky a mechaniky

Více

Kariéra

Meopta je světový výrobce optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémů. Zákazníkům po celém světě nabízí kompletní a inovativní řešení v oblasti spotřebních, průmyslových a vojenských aplikací.

Společnost Meopta nabízí pracovní příležitosti a rozvoj kariéry v široké škále profesí na různých úrovních odbornosti. Meopta ocení, zúročí a rozvine Váš potenciál v oborech, které provázejí naše produkty od prvního nápadu po doručení zákazníkovi. Vysoký kredit našich úspěchů je hodnotou našich zaměstnanců a výzvou pro zájemce o uplatnění.

Příběhy zaměstnanců

Pavel Šťastný

Senior ředitel Obchod a Marketing

Další příběhy zaměstnanců

Příběhy zaměstnanců

Do Meopty jsem nastoupila v roce 2013 na pozici asistentky senior ředitele Výroby a Supply Chain. Práci asistentky považuji za velmi cennou zkušenost, jak díky získaným znalostem a dovednostem, tak i obecnému přehledu o firmě. Nyní jsem na pozici analytika, což zahrnuje práci s daty, přípravu podkladů a pravidelný reporting. Mimo to jsem administrátor výkonnostní mzdy, ke které každý měsíc zajišťuji včasný sběr a přepočet dat.
Svou pracovní náplň si zpestřuji jako interní lektor MS Excel, člen redakční rady, zástupkyně šéfredaktorky MeoNews a spoluorganizátor Meolympiády. Všechny tyto aktivity mám moc ráda a cením si na nich možnosti práce s lidmi.
Meopta mi dala praktické zkušenosti a možnost neustále se rozvíjet a vzdělávat. Líbí se mi záběrová různorodost mé činnosti a to, že zde můžu realizovat své nápady a být součástí týmu.

Lucie Trochtová Analytik

Do firmy Meopta jsem nastoupil už během studií na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Naskytla se mi tehdy příležitost podílet se na vývojovém projektu, který Meopta zahajovala se zahraničním zákazníkem. Hned na začátku své pracovní kariéry jsem tedy měl možnost spolupracovat na vývoji hi-tech výrobku přímo v zahraničí. Během jednoho roku, kdy jsem působil na půdě zákazníka, jsem načerpal obrovskou řadu zkušeností. I po návratu do Meopty mi spolupráce se zahraničními zákazníky zůstala, stejně tak jako vývoj hi-tech výrobků. Na své práci nejvíce oceňuji její rozmanitost a odbornost. Moje pozice mě neustále nutí učit se novým věcem, vzdělávat se a aktivně komunikovat s lidmi. Získávané znalosti a specializaci na určitý obor vidím jako základní stavební kámen pro kariérní postup.

Jiří Vlk Mechanics R&D Manager

Pro společnost Meopta jsem začal pracovat na konci roku 2003 v rámci Trainee programu. Po krátkém zaškolení jsem dostal příležitost pracovat v Meoptě USA, kde jsem měl možnost poznat, jak fungují a spolupracují jednotlivá oddělení, které výrobní firma potřebuje ke svému životu. Těžiště mé práce se postupně přesunulo k systémům řízení jakosti a zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím osvědčených metod průmyslového inženýrství. Po návratu z USA jsme společně s dalšími kolegy  vybudovali oddělení průmyslového inženýrství a postupně pracovali na tom, aby se základní principy štíhlé výroby staly pro společnost Meopta standardem. V Meoptě neustále získávám cenné pracovní zkušenosti a mám možnost se přímo podílet na rozvoji společnosti s velkou perspektivou.

Vojtěch Sanetrník Senior ředitel quality management

Kalendář událostí

6.11.2017

Defence & Security

Defense & Security (6.11.2017 – 9.11.2017) je mezinárodní výstava zaměřená na pozemní, leteckou a námořní vojenskou technologii a nejnovější obranné vybavení včetně novinek pro bezpečnostní složky. Výstava spojuje výrobce a nejdůležitější Asijské odběratele.

12.10.2017

Arms & Hunting

Arms & Hunting (12.10.2017 - 15.10.2017) is fair which contains hunting arms, shooting sport arms and ammunition as well as optics, special hunting clothes, accessories and souvenirs. “ARMS & Hunting” is attended just by hunting and shooting professionals,…

Další události

Kontakty - HR oddělení

Meopta-optika, s.r.o.
Kabelíkova 1 | 750 02 Přerov
+420 581 242 488

Mgr. Jana Tvardková
Jana.Tvardkova@meopta.com
+420 739 244 553

Mgr. Ondřej Jabůrek
Ondrej.Jaburek@meopta.com
+420 733 591 715

Office

49.454068, 17.472905
49.454068, 17.472905 0