Lepší pohled na svět Vyrábíme profesionální optiku již od roku 1933

Více

Lepší pohled na svět Vyrábíme profesionální optiku již od roku 1933

Více

Meopta

Společnost Meopta je nadnárodní společnost působící v oblasti výzkumu a vývoje, v konstrukční činnosti a ve výrobě optických i mechanických součástí a jejich montáži.

Za dlouhou dobu své existence se Meopta stala specialistou na optické produkty nejvyšší kvality pro průmyslové, vojenské a spotřební trhy.

Více o Meoptě

Průmyslový park

1 Výzkum a vývoj

R&D centrum Meopty je uceleně koncipovaným vývojovým pracovištěm v oboru optika a jemná mechanika. Zajišťuje vývojové a konstrukční práce, provádí měření a analýzu optických parametrů, poskytuje technické konzultace a zabezpečuje výrobu funkčních vzorků a prototypů jak pro interní potřeby, tak pro externí zákazníky.

Více o R&D

2 Optika

Divize Optika je nejbsazenějším pracovištěm Meopty, kde pracuje přes 800 zaměstnanců. Probíhá zde výroba optických součástí, tmelení a sesávání optických součástí a vakuové napařování.

Více o divizi Optika

3 Mechanika

Haly, kde je soustředěna divize Mechanika, obsahují desítky nejmodernějších zařízení. O jejich optimální využití se starají naši vysoce kvalifikovaní dělníci a technici. V divizi Mechanika provádíme Strojní obrábění, povrchové úpravy a tepelné zpracování.

Více o divizi Mechanika

4 Montáž

Montážní plocha, kterou využíváme je tvořena jak standardními montážními linkami, tak i specializovanými čistými prostory s třídou 100 (dle US Federal Standard 209 E), kde jsou sestavovány ty nejnáročnější opto-mechanické a opto-elektronické celky. Díky našim zkušeným montážním pracovníkům můžeme provádět ty nejnáročnější montážní operace.

Více o divizi Montáž

5 Administrativa

V administrativní budově sídlí vedení, ekonomický úsek, IT oddělení, obchod a marketing všech firem patřící do Meopta Group.

Struktura

Kariéra

Struktura Meopty

Meopta – optika, s.r.o. sídlí v České republice, v Přerově. Působí zde oddělení výzkumu a vývoje, engineeringu (konstrukce a technologie), výroba optiky i mechaniky, montáž a administrativa. Meopta U.S.A., Inc. má sídlo na Long Islandu, NY, USA. Je výrobní a montážní pobočkou s divizemi pro letectví, obranné zakázky a severoamerickou sportovní optiku.

Více informací

Bije Vám srdce pro optiku?

Společnost Meopta nabízí pracovní příležitosti a rozvoj kariéry v široké škále profesí na různých úrovních odbornosti. Meopta ocení, zúročí a rozvine Váš potenciál v oborech, které provázejí naše produkty od prvního nápadu po doručení zákazníkovi. Vysoký kredit našich úspěchů je hodnotou našich zaměstnanců a výzvou pro zájemce o uplatnění.

Otevřené pozice

Kalendář událostí

24.4.2018

Den firem pro fyziku - UK/ČVUT Praha

V úterý 24.4.2018 se účastníme Dne firem pro fyziku v Praze - Troji.

16.4.2018

DSA 2018

Mezinárodní výstava obranných a bezpečnostních sil probíhá od 16. do 19. dubna v Kuala Lumpur.

8.4.2018

Silva Regina 2018

Tradiční domácí výstava myslivosti probíhá od 8. do 12.4. v Brně.

Další události