Meopta-CookieGdpr-Policy-s
1073043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
20861006B

Spektrální a laserové měření

Spektrální měření parametrů

Spektrometrická a laserová laboratoř provádí měření spektrálních parametrů v celé oblasti viditelného světla (VIS), v ultrafialové oblasti (UV) a v blízké a střední infračervené oblasti (IR). Rozsah vlnové délky je 140 nm – 25 μm.

U optických elementů a optických soustav je měřena odrazivost, propustnost a optická hustota. Pomocí spektrometrických metod lze určovat i směr polarizace a extinkční poměr polarizačních hranolů či fólií.

 

Naše dostupné vybavení:

  • PerkinElmer Lambda 950
  • PerkinElmer Lambda 1050
  • McPherson VUVAS 2000
  • Nicolet FT IR 6700 pro VIS a poblíž IR oblasti 500 až 3000 nm
  • Nicolet FT IR 6700 pro IR oblasti 1 - 25μm

Pro měření na monochromatické vlnové délce můžeme použít následující lasery:

  • UV: 193 nm, 263 nm, 266 nm
  • VIS: 404 nm, 469 nm, 473 nm, 526 nm, 532 nm, 633 nm, 659 nm
  • NIR: 810 nm, 820 nm, 905 nm, 1064 nm
  • laditelný laser SuperK Extreme laser 400 nm – 2400 nm