Vysoké školy

Meopta se aktivně podílí na vzájemně výhodné spolupráci s vysokými školami, vědeckými laboratořemi a dalšími vědecky orientovanými institucemi v České republice. Tato spolupráce nám umožňuje zůstat na špičce aktuálního vývoje v oblasti optiky a jemné mechaniky, stejně jako se podílet na různých výzkumných a vývojových projektech. Meopta staví na úzké spolupráci s vysokými školami a nabízí možnosti pracovního uplatnění pro jejich absolventy.

Studenti u nás mají šanci získat praktické zkušenosti již v průběhu vysokoškolského studia. Umožňujeme  spolupráci na vybraných projektech a grantech. Rovněž pravidelně vypisujeme témata bakalářských a diplomových prací.

Studenti Univerzity Palackého mají v Meoptě možnost absolvovat jednosemestrální předmět Montáž justáž a získat během osmi praktických cvičení 3 kredity.

Dlouhodobě spolupracujeme zejména s těmito univerzitami: Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Jakou formou můžeme spolupracovat?

Stipendijní program pro vysoké školy

Meopta podporuje studenty optických, fyzikálních, strojírenských a elektrotechnických oborů na těchto fakultách:

Optika

Fyzika

Strojírenství

Elektrotechnika

Výhody stipendijního programu

 • Stipendium v průběhu studia ve výši 3.000,- Kč měsíčně
 • Získávání praktických zkušeností a poznání činností různých oddělení - vývoj, konstrukce, technologie, kvalita
 • Placené stáže
 • Zpracování diplomové/bakalářské práce
 • Spolupráce na projektech
 • Úhradu speciálních vzdělávacích aktivit do výše 15.000,- Kč
 • Měsíční datový tarif 1,5 GB u T-Mobile
 • Praxi za kredity v rámci studia
 • Nabídku pracovního poměru na dobu neurčitou
 • Odměna při nástupu do Meopty při úspěšném ukončení studia 10 000,- Kč

Co očekáváme od vás?

 • Dobré studijní výsledky
 • Iniciativní přístup
 • Chuť na sobě pracovat – vzdělávat se a rozvíjet své znalosti a praktické dovednosti

>>Přihláška do stipendijního programu pro studenty VŠ

Bakalářské a diplomové práce

Můžeme Vám nabídnout odborné konzultace a podělit se s Vámi o informace a poznatky z praxe. Závěrečnou práci za Vás nenapíšeme, ale jsme schopni Vám pomoci a poskytnout Vám technologickou podporu. Spolupráce na bakalářské či diplomové práci je dobrým způsobem, jak co nejlépe poznat prostředí naší společnosti, získat zkušenosti a znalosti z praxe. Kromě našich témat níže vítáme i vaše vlastní nápady!

Nabídka oborů a aktuálních témat pro bakalářské a diplomové práce:

Co když nestuduji technický obor?

Spolupráce s vysokými školami je u nás velmi široká a nesoustředí se pouze na technické obory. Absolvovat stáž nebo spolupracovat na diplomové práci u nás mohou i studenti jakýchkoli jiných oborů souvisejících s činnostmi výrobní firmy naší velikosti – jde o obory jako finance, účetnictví, logistika, marketing, obchod, nákup, HR, průmyslové inženýrství, management kvality apod.

V případě zájmu o spolupráci během studia se nám ozvěte na student@meopta.com.