Vysoké školy

Meopta se aktivně podílí na vzájemně výhodné spolupráci s vysokými školami, vědeckými laboratořemi a dalšími vědecky orientovanými institucemi v České republice. Tato spolupráce nám umožňuje zůstat na špičce aktuálního vývoje v oblasti optiky a jemné mechaniky, stejně jako se podílet na různých výzkumných a vývojových projektech dotovaných jak ze státních, tak z evropských fondů. Meopta staví na úzké spolupráci s vysokými školami a nabízí možnosti pracovního uplatnění pro jejich absolventy.

Dlouhodobě spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci, Fakultou strojního inženýrství VUT Brno, Strojními fakultami ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava.

Studenti u nás mají šanci získat praktické zkušenosti již v průběhu vysokoškolského studia. Umožňujeme  spolupráci na vybraných projektech a grantech. Po domluvě se studenti mohou účastnit různých veletrhů v rámci Evropy. Rovněž pravidelně vypisujeme témata bakalářských a diplomových prací.

Studenti Univerzity Palackého mají v Meoptě možnost absolvovat jednosemestrální předmět Montáž justáž a získat během osmi praktických cvičení 3 kredity.

Stipendijní program pro vysoké školy

Meopta podporuje studenty vybraných vysokých škol a oborů:

Optika

 • PřF UP Olomouc – obor  Digitální a přístrojová optika, Optika a optoelektronika
 • FSI VUT Brno – obor Přesná mechanika a optika, Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • FJFI ČVUT Praha – obor Optika a nanostruktury

Strojírenství

Nabízíme:

 • Stipendium v průběhu studia ve výši 3.000,- Kč MĚSÍČNĚ
 • Bezúročnou půjčku na studium až do výše 30.000,- Kč
 • Získávání praktických zkušeností po dobu studia – placené stáže
 • Účast na celosvětových veletrzích – IWA, Optatec, aj.
 • Spolupráci na projektech
 • Úhradu speciálních vzdělávacích aktivit do výše 15.000,- Kč
 • Zpracování diplomové/bakalářské práce
 • Praxi za kredity v rámci studia
 • Nabídku pracovního poměru na dobu neurčitou
 • Jednorázová odměna při nástupu do Meopty po úspěšném ukončení studia 10 000,- Kč

Očekáváme:

 • Dobré studijní výsledky
 • Iniciativní přístup
 • Chuť na sobě pracovat – vzdělávat se a rozvíjet své znalosti a praktické dovednosti

Přihláška do stipendijního programu pro studenty VŠ

“Příležitost účastnit se stipendijního programu pro mne znamenala možnost získání praxe během studia a následně také pracovní nabídky.” 
Lenka Fialová, absolventka oboru Digitální a přístrojová optika PřF UP Olomouc, konstruktér optiky.

Bakalářské a diplomové práce

 • Můžeme Vám nabídnout odborné konzultace a podělit se s Vámi o informace a poznatky z praxe. Závěrečnou práci za Vás nenapíšeme, ale jsme schopni Vám pomoci. Spolupráce na bakalářské či diplomové práci je dobrým způsobem, jak co nejlépe poznat prostředí naší společnosti, získat zkušenosti a znalosti z praxe.
 • Zpracování bakalářské nebo diplomové práce v Meoptě, může výrazně zvýšit Vaše šance na získání pracovního místa.

"Možnost zpracování mé diplomové práce v Meoptě pro mě bylo velkou výzvou. Byla jsem mile překvapena vstřícností mentorů, kteří mi ochotně poskytovali rady a tím přispěli k úspěšnému  obhájení mé diplomové práce na téma Projekt uplatnění metody SMED pro vybrané výrobní středisko společnosti Meopta - optika, s.r.o."  
Ing. Jana Martinková, vedoucí průmyslového inženýrství

Spolupráce s vysokými školami je velmi široká a nesoustředí se pouze na technické obory. Příkladem může být spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu Inovace komunikativních dovedností v angličtině, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cíl spočíval ve zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a to díky zdokonalení komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Více informací zde