Meopta-CookieGdpr-Policy-s
2183043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
31061006B

Fúze společností Meopta – optika, s.r.o. a Meopta s.r.o.

Dovolujeme si Vás informovat o změně v korporátní struktuře skupiny Meopta.

Dne 1. června 2024 dochází k fúzi sloučením mezi společností Meopta - optika, s.r.o. a její mateřskou společností Meopta s.r.o., přičemž Meopta – optika, s.r.o. zanikne a Meopta s.r.o., jako nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti Meopta – optika, s.r.o., tj. převezme veškerá její aktiva a pasiva, jakož i smluvní práva a povinnosti.

V minulém roce došlo ke změně vlastníka společnosti Meopta – optika, s.r.o. Společnost byla koupena americkou investiční skupinou Carlyle a právě probíhající fúze je pouze formálním krokem, který završí celý akviziční proces.

Tato fúze je součástí našeho strategického plánu a má za cíl zjednodušit strukturu skupiny Meopta. Rádi bychom zdůraznili, že veškeré naše vývojové, výrobní a obchodní aktivity budou běžet dál beze změny a přerušení. Jedná se pouze o administrativní krok, který nemá žádný vliv na naši schopnost plnit naše závazky vůči třetím stranám.

S fúzí přichází i změna identifikačních údajů:

  • Název společnosti: Meopta s.r.o.
  • IČ: 191 96 661
  • DIČ: CZ19196661
  • Zápis v OR: KS Ostrava, sp. zn. C 94251

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této změny, neváhejte nás kontaktovat.

Váš Tým Meopta