Asférická optika

Optické systémy s asférickými plochami přináší celou řadu výhod jako je snížení počtu optických prvků, zmenšení rozměrů i hmotnosti a významná redukce optických aberací (vad).

Asférická optika

Celosvětový trend ve zvyšování výkonu, přesnosti a rozlišovací schopnosti optických systémů zavedl do designu optických soustav prvky s asférickými plochami.

Asférické plochy jsou obecně definovány jako nekulové, rotačně symetrické plochy, jejichž poloměr zakřivení se mění v radiálním směru od středu optického elementu. Tvar asférické plochy může být určen kuželosečkou (parabola, hyperbola, elipsa), případně složitější křivkou definovanou polynomem. Asférický prvek – čočka je tvořena dvěma optickými plochami, z nichž aspoň jedna je asférická.

Výroba a měření asférických prvků jsou zcela odlišné od standardních sférických čoček. Neplatí zde principy celoplošného opracování a měření. Technologie výroby a kontroly (měření) asférických ploch vyžaduje speciální metody včetrně zařízení a je mnohdy časově náročná.

Asférická optika (čočky, zrcadla) je finálně vrstvena různými druhy antireflexních, odrazných i dielektrických vrstev, stejně jako u sférické či rovinné optiky.

Výrobní portfolio

  • Plankonvexní, plankonkávní, bikonvexní, bikonkávní a meniskové čočky
  • Konkávní a konvexní zrcadla

     

K měření tvaru asférických ploch používáme přístroje Taylor Hobson (kontaktní profilometr pro měření matných ploch po frézování) a dále bezkontaktní měřicí zařízení Luphoscan a QED ASI pro měření leštěných povrchů.

Pro generování tvaru a leštění používáme strojní technologii renomovaných německých výrobců.

V případě potřeby nejpřesnější korekce tvarů ploch využíváme korekční technologii leštění MRF QED-USA.

Naše strojní vybavení a měřící technika nám tak poskytuje vysokou flexibilitu. 

 

Tabulka výrobních možností

Asférická optika Standard Omezené množství
Materiál Všechna optická skla Germanium, CaF2
Průměr 10-150 mm 10-250 mm
Tolerance středové tloušťky +/-0,1 mm +/-0,05 mm
Drsnost povrchu (Rq) 2 nm 1nm
Čistota povrchu (rysky, díry) 40-20 20-10
Odchylka tvaru plochy (P-V) +/- 10 fringes +/- 3 fringes
Centricita - náklon 5 arc min 2 arc min
Centricita - boční posun 0,05 mm 0,02 mm

QED - MRF

QED  - MRF ( Magnetorheological Finishing) -  patentovaná technologie magnetoreologického leštění určena pro finální korekce tvarů ploch k dosažení vysoké přesnosti. 

Srdcem tohoto stroje je technologie MRF (Magnetorheological Finishing).

QED - MRF leštící stroj je určen pro korekci tvaru leštěných povrchů s vysokými nároky na tvarovou přesnost. Flexibilita stroje umožňuje finální tvarovou korekci nejen asférických, ale také sférických, cylindrických či rovinných optických ploch.

Princip korekčního leštění je postaven na magneticky citlivé kapalině, která v působícím magnetickém poli mění svoji intenzitu a tvar a vytváří tak speciální leštící nástroj. Dráha a délka korekčního leštění je softwarem stroje na základě naměřených dat tvaru povrchu modifikována tak, aby došlo k odstranění nežádoucích tvarových odchylek ploch.

Data pro korekční kroky leštícího stroje poskytuje měřící zařízení - interferometr ASI (Aspheric Stitching Interferometer). Oba stroje spolu komunikují a pracují ve vzájemné vazbě. Klíčovou funkcí ASI interferometru je tzv. sešívání (stitching). V praxi to znamená, že interferometr nejdříve změří jednotlivé dílčí sub-apertury měřené plochy a poté je matematicky spojí - „sešije“ do kompletního interferometrického obrazce.