Sférická optika

Sférické čočky jsou nejčastěji využívanými optickými elementy, ať již samostatně nebo v různých sestavách.

Jednoduchá čočka je tvořena dvěma kulovými plochami, přičemž spojnice středů křivosti tvoří optickou osu čočky.

Podle tvaru ploch a jejich kombinací vytváří prvky s kladnou nebo zápornou lámavostí – spojky nebo rozptylky.

Jednoduché čočky se často stmelují z důvodu potlačení barevné vady, případně kompenzace dalších zobrazovacích vad, do dvojic - dubletů, či vícedílných stmelených systémů.

Mezi sférickou optiku lze zařadit také kulová zrcadla, na jejichž odraznou plochu je nanesena kovová nebo dielektrická odrazná vrstva.

Výrobní portfolio

  • Plankonvexní, plankonkávní, bikonvexní, bikonkávní a meniskové čočky
  • Tmelené dublety a vícedílné tmelené čočkové systémy
  • Konkávní a konvexní zrcadla

Vyrábíme konvexní a konkávní tvary čoček  (PCX, DCX, PCV, DCV) s širokým rozsahem poloměru zakřivení. Pro výrobu používáme nejmodernější stroje německé kvality, využívající synchrospeedovou technologii, a také klasickou konvenční technologii používající leštící smolu. 

V případě potřeby nejpřesnější korekce tvarů ploch využíváme in-house technologii MRF. 

Naše strojní vybavení nás tak dělá flexibilními a umožňuje nám splnit všechny požadavky zákazníka k jeho maximální spokojenosti.

Sférická optika Standard pro sériovou výrobu Omezené množství
Materiál Všechna optická skla Germanium, CaF2, ZnS, ZnSe
Kvalita materiálu (nd, vd) +/- 0.0005, +/- 0.5% Kontrola tavením
Vlnová délka 266-1600 193-3000
Geometrické tvary Konvexní, konkávní, PCX, PCV, DCX, DCV  
  4 až 150 mm až do 300mm
Centricita až do 0,5´ až do 0,5´
Účinné pásmo > 95% od kraje ke kraji
Tolerance pro středovou tloušťku +/- 0.03mm +/- 0.01mm
Tolerance sagity +/- 0.025mm +/- 0.010mm
Tolerance ocentrovaného průměru +/- 0.01 mm +/-0,005mm
Power (P-V)  λ/1  λ/4
Iregularita (P-V) Up to λ/10 (P-V)   λ/20
Drsnost povrchu (0,1-0,001mm) >5Å RMS >= 2Å
Ochranné fazety Dle požadavků zákazníka bez fazet (do ostra)