Spolupráce s univerzitami

Meopta se aktivně podílí na vzájemně výhodné spolupráci s vysokými školami, vědeckými laboratořemi a dalšími vědecky orientovanými institucemi v České republice.

Tato spolupráce nám umožňuje zůstat na špici aktuálního vývoje v oblasti optiky a jemné mechaniky a podílet se na různých výzkumných a vývojových projektech dotovaných jak ze státních, tak z evropských fondů. Meopta staví na úzké spolupráci s vysokými školami a nabízí možnosti pracovního uplatnění pro jejich absolventy.

Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta, Katedra optiky
www.upol.cz
katedra optiky

Ústav přístrojové techniky
Akademie věd České republiky
www.isibrno.cz

 

České vysoké učení technické v Praze
www.cvut.cz

 

Vysoké učení technické v Brně
www.vutbr.cz

 

Fyzikální ústav
Akademie věd České republiky
www.fzu.cz

 

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
www.muni.cz

 

Společná laboratoř optiky
Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR
http://jointlab.upol.cz