Vláda schválila Meoptě investiční pobídku

Vláda ČR schválila v tomto týdnu společnosti Meopta-optika, s. r. o. investiční pobídku. V reakci na zvýšenou poptávku po detekčních optických modulech využívaných při výrobě mikročipů a displejů v polovodičovém průmyslu, plánuje Meopta významně rozšířit výrobní a vývojové kapacity. V letošním roce se proto začne v přerovském areálu firmy stavět nový výrobní komplex, který by měl zajistit vznik desítek nových pracovních míst. Výrobní celek na ploše 30 000 m2 by měl být v Přerově vybudován do konce roku 2024.

Společnost Meopta se významně podílí na vývoji a zavádění litografických technologií ve výrobě polovodičů. Stojí za ní téměř 90 let zkušeností s výrobou nejpřesnější optiky a patří mezi přední světové vývojové a výrobní partnery pro optické a optomechanické systémy s nejvyššími standardy kvality.

Meopta roste a rozšiřuje vývojové i výrobní kapacity, aby zajistila maximální podporu zákazníkům napříč celým spektrem, primárně však se zaměřením na polovodičový průmysl. V souladu se strategickými záměry společnosti byly schváleny významné investice za účelem vybudování nových a posílení stávajících kapacit pro výrobu optomechanických sestav využívaných v polovodičových aplikacích. „Po celém světě investují výrobci mikročipů do rozšiřování výrobních kapacit v důsledku rostoucí poptávky vyplývající z digitalizace téměř všech oblastí života. Svou investicí zajistíme náš další růst a posílíme naši pozici spolehlivého dodavatele pro globální průmysl polovodičových zařízení,“ říká Pavel Šťastný, ředitel obchodní jednotky Industriální aplikace.

V Meoptě nabízíme našim zákazníkům vždy co nejefektivnější a nejkomplexnější řešení šitá přímo na míru jejich potřebám. Právě zefektivnění a zkvalitnění výrobních procesů nám umožní vybudovat nový výrobní celek o ploše až 30 000 m2 určený převážně pro výrobu optických a mechanických komponent, které jsou hlavním stavebním pilířem výsledných optomechanických sestav určených pro polovodičový průmysl. Ty jsou a budou finálně montovány v rozsáhlých nových prostorách čistých montáží, kde třída čistoty splňuje požadované normy včetně úrovně molekulární čistoty.

Při návrhu nového výrobního komplexu byl kladen vysoký důraz především na efektivní tok materiálu, který následuje současný výrobní trend „Inovace a výroba pod jednou střechou“, kdy je možno v jednopodlažním konceptu budov využívat moderní logistické principy. Tyto principy zaručují snížení manipulace s jednotlivými komponenty, čímž se zvyšuje efektivnost celého výrobního procesu, a tím i komplexitu finálních sestav.

Koncept výrobní budovy je postaven tak, aby pokrýval veškeré výrobní fáze od výroby optiky (sférická/asférická, rovinná, cylindrická, fázová, atd…), až po výrobu nejpřesnějších mechanických komponent.