Meopta-CookieGdpr-Policy-s
3203043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
42061006B

Dotační projekty Meopty - vědecko-výzkumné

Rozvoj technologie DUV optiky < 248 nm a cylindrické…

Hlavním cílem projektu je rozvoj technologie DUV optiky menší než 248 nm a cylindrické optiky. Přesněji se jedná o implementaci výrobní technologie optických prvků pro využití v DUV (Deep Ultra Violet) oblasti a implementaci výrobní technologie cylindrické…

Více

Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav…

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. realizovat vlastní zdroj laserového záření na vlnových délkách 266nm a 213nm, adaptovat metrologické zázemí a metody především pro vlnové délky 213nm a 193nm pro uplatnění…

Více

Aplikace pokročilých interferometrických metod pro…

Cílem projektu je implementovat pokročilé interferometrické metody pro potřeby měření v optické výrobě. Bude prováděn průmyslový výzkum a experimentální vývoj včetně testování s důrazem na metody eliminující vliv podmínek prostředí na interferometrická…

Více

Centrum digitální optiky

Centrum sdružuje akademická pracoviště a průmyslové partnery zaměřené na optiku, termovizní techniku, vývoj...

Více
Načíst další

Dotační projekty Meopty - investiční

Rozšíření VaV centra vývoje a výroby prototypů pro…

Hlavním cílem projektu předkládaného společností Meopta – optika, s.r.o. pod názvem: "Rozšíření VaV centra vývoje a výroby prototypů pro aplikace v polovodičovém průmyslu společnosti Meopta – optika, s.r.o." je posílení kapacity výzkumného, vývojového…

Více

Inovace ve společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Cílem projektu je uvedení na trh pěti inovovaných produktů společnosti Meopta - optika, s.r.o., která je významným výrobcem optomechanických sestav. Spolu s inovací produktu proběhne v rámci projektu inovace procesu a organizační inovace.

Více
Načíst další

Dotační projekty Meopty - vzdělávací

ROSTEME

Hlavním cílem projektu je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstanců příjemce dotace Meopta - optika, s.r.o. a partnera projektu.

Více