Certifikace

Společnost Meopta si zakládá na získávání a udržování certifikátů, které z ní dělají ideálního partnera pro spolupráci.

Systémy řízení jakosti, systém řízení životního prostředí, obranné standardy dle potřeb zákazníků a spousta jiných.

Certifikáty v jiných jazycích najdete na anglické verzi této stránky.

Systémy řízení jakosti

Plněním požadavků ISO 9001 společnost Meopta dokládá svůj závazek plnit požadavky zákazníků, zajistit jejich spokojenost a trvale zvyšovat kvalitu svých výrobků prostřednictvím trvalého zlepšování svých výrobních a řídicích systémů.

Certifikát pro systém managementu dle BS EN ISO 9001:2015 CZ (formát pdf) Certifikát pro systém managementu dle BS EN ISO 9001:2015 CZ Meopta systems, s.r.o. (formát pdf) Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2015 Meopta U.S.A., Inc. (formát pdf)

Systém řízení životního prostředí

Plněním požadavků na systém řízení životního prostředí podle ISO 14001 a jeho neustálým zlepšováním Meopta minimalizuje negativní dopady na životní prostředí uvnitř firmy a v jejím nejbližším okolí.

Certifikát pro systém managementu dle BS EN ISO 14001:2015 CZ (formát pdf) Certifikát pro systém managementu dle BS EN ISO 14001:2015 Meopta systems, s.r.o. (formát pdf)

Český obranný standard

Plněním požadavků na systém řízení jakosti podle AQAP 2110 doložených tímto certifikátem a plněním dalších souvisejících standardů NATO Meopta garantuje svoji schopnost vyrábět výrobky v oblasti optiky, optomechaniky a optoelektroniky pro obranný průmysl.

Osvědčení o shodě - ČSN EN ISO 9001:2016 (formát pdf) Osvědčení o shodě - ČSN EN ISO 9001:2016 - Meopta Systems s.r.o. (formát pdf)

Oprávněný hospodářský subjekt

CZ AEOF 120248
Pro účely zajištění mezinárodních dohod se třetími zeměmi o vzájemném uznávání statusu oprávněných subjektů a k zajištění bezpečnosti.

Certifikát - oprávněný hospodářský subjekt (formát pdf)

Výroba prostředků zdravotnické techniky

Firma MeoMed je cerifikována dle norem ISO 13 485 a ISO 9001 2008 jako výrobce zařízení pro zdravotnické účely.

Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008 Meomed, s.r.o. (formát pdf) Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 13485:2012 Meomed, s.r.o. (formát pdf)

Management kvality v leteckém průmyslu

Plněním požadavků na systém řízení jakosti podle AS 9100D doložených tímto certifikátem Meopta deklaruje svoji schopnost vyvíjet a vyrábět výrobky v oblasti optiky, optomechaniky a optoelektroniky pro letecký, kosmický a obranný průmysl.

AS 9100D Management kvality v leteckém průmyslu (formát pdf)