<script type="text/javascript">if (!Array.isArray(window.qbOptions)) {window.qbOptions = []}window.qbOptions.push({"baseUrl":"https://botsrv2.com","use":"MY12wr8OzYmd8ARO/KoPqxmzZgPmg5eNl"});</script><script type="text/javascript" src="https://static.botsrv2.com/website/js/widget2.74fc2966.min.js" crossorigin="anonymous" defer data-no-minify="1"></script>
Meopta-CookieGdpr-Policy-s
1073043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
10761006B

Vladimíra Kubíková

Mechanik optických přístrojů

V roce 1983 jsem se vyučila na přerovském odborném učilišti pro Meoptu jako obráběč kovů
a nastoupila jsem na pozici soustružníka. V roce 1994 jsem začala pracovat jako mechanik optických přístrojů a jsem zde dodnes.          
Na dílně kompletuji okuláry pro pozorovací dalekohledy různých typů – rozměřuji mechanické dílce, stáčím objímky na soustruhu, provádím justáž a mechanickou montáž.
Nyní pracuji na novém projektu binokuláru, který bude využíván ve zdravotnictví, tudíž se jedná o velmi složitou a náročnou práci. V rámci tohoto projektu jsem měla možnost navštívit firmu v USA a zaškolit se tam na montáž tohoto přístroje.                        
Na mé práci se mi líbí její různorodost a zajímavost po technické stránce. V Meoptě jsem získala díky projektům a kolegům mnoho zkušeností, které uplatňuji při výkonu své profese.