<script type="text/javascript">if (!Array.isArray(window.qbOptions)) {window.qbOptions = []}window.qbOptions.push({"baseUrl":"https://botsrv2.com","use":"MY12wr8OzYmd8ARO/KoPqxmzZgPmg5eNl"});</script><script type="text/javascript" src="https://static.botsrv2.com/website/js/widget2.74fc2966.min.js" crossorigin="anonymous" defer data-no-minify="1"></script>
Meopta-CookieGdpr-Policy-s
8753043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
07561006B

Jiří Vlk

Ředitel vývoje

V roce 2007 jsem dostal nabídku, která se neodmítá. Meopta tehdy začínala spolupracovat se zahraničním partnerem a vznikal malý tým, který se měl přímo na půdě partnera účastnit vývojových prací. Já jsem v té době byl stále ještě studentem ČVUT FS Praha, a tak jsem musel udělat zásadní životní rozhodnutí. Všichni mi vyšli maximálně vstříc a mně se podařilo skloubit práci se studiem. Téměř rok jsem strávil v zahraničí a jako naprostý nováček jsem měl možnost čerpat ze zkušeností svých zahraničních kolegů. Po návratu do firmy Meopta jsem pokračoval na jiných vývojových úkolech jako konstruktér mechaniky. Od začátku jsem více řešil projekty z oblasti polovodičového průmyslu.

V roce 2014 jsem pak dostal příležitost stát se vedoucím nově vznikajícího vývojového oddělení specializujícího se právě na projekty polovodičového průmyslu. S přibývajícími úkoly a výzvami se toto oddělení velmi progresivně rozrůstalo až do dnešní podoby. V roce 2016 jsem pak pod svá křídla vzal také ostatní konstruktéry mechaniky.

V květnu 2019 jsem pak dosáhl dalšího významného pracovního milníku. Jako ředitel vývoje mám nyní na starost chod celého vývojového oddělení, které se budu spolu s mými kolegy snažit posouvat dál a udržet tak vysoce nasazenou laťku.  Vývoj je a bude svým způsobem vždy elitní záležitost. Aby se moderní firma, jakou firma Meopta bezesporu je, mohla posouvat dál a čelit výzvám v podobě náročných požadavků zákazníků, musí její vývojové oddělení být neustále v mírném náskoku a udávat trend celé firmě. A to je jeden z nejzákladnějších úkolů, které na sebe kladu. Držet vývojové oddělení, a firmu jako celek, neustále ve světové špičce a být konkurentem těch nejvěhlasnějších firem. Hledání nových konstrukčních principů, použití nejmodernějších technologií a maximální využití možností výpočetní techniky patří mezi další strategické cíle oddělení. Stejně jako prohlubování spolupráce s akademickou sférou. A to nejen s tou českou, ale i zahraniční.

Mým dlouhodobým cílem je vytvářet příjemné prostředí pro všechny své kolegy a poskytnout jim maximum podpory. To je základ pro úspěšnou realizaci i těch nejsložitějších vývojových projektů. V oblasti vývoje je podle mého názoru nejdůležitější nikdy se nezastavit, nebát se ani těch nejodvážnějších myšlenek a posouvat se tak pořád dál. A o to se snažím i já.