Jiří Vlk

Manažer vývoje mechaniky

V roce 2007 jsem dostal nabídku, která se neodmítá. Meopta tehdy začínala spolupracovat se zahraničním partnerem a vznikal malý tým, který se měl přímo na půdě partnera účastnit vývojových prací. Já jsem v té době byl stále ještě studentem na ČVUT FS Praha a tak jsem musel udělat zásadní životní rozhodnutí. Všichni mi vyšli maximálně vstříc a mně se podařilo skloubit práci se studiem. Téměř rok jsem strávil v zahraničí a jako naprostý nováček jsem měl možnost čerpat ze zkušeností svých zahraničních kolegů. Po návratu do firmy Meopta jsem pokračoval na jiných vývojových úkolech jako konstruktér mechaniky. Od začátku jsem více řešil projekty z oblasti polovodičového průmyslu.

V roce 2014 jsem pak dostal příležitost stát se vedoucím nově vznikajícího vývojového oddělení specializujícího se právě na projekty polovodičového průmyslu. S přibývajícími úkoly a výzvami se toto oddělení velmi progresivně rozrůstalo až do dnešní podoby. V roce 2016 jsem pak pod svá křídla vzal také ostatní konstruktéry mechaniky. Nyní vedu celý tým lidí zabývající se konstrukcí mechaniky finálních produktů, sportovní optikou počínaje, přes přístroje pro polovodičový průmysl až po momentálně nejprogresivnější oblast, výrobu displayů.

Jako vedoucí jednoho z největších vývojových oddělení se také starám o projekty vývojově-technologického významu.  Hledání nových konstrukčních principů, použití nejmodernějších technologií a maximální využití možností výpočetní techniky, patří mezi strategické cíle mého oddělení. Související spolupráce s akademickou sférou je pak velmi hodnotným rozšířením našich možností. Ty nejdůležitější úkoly se často podaří převést až v grantový projekt.

Mým dlouhodobým cílem je vytvářet příjemné prostředí pro všechny své kolegy a poskytnout jim maximum podpory. To je základ pro úspěšnou realizaci i těch nejsložitějších vývojových projektů. V oblasti vývoje je dle mého názoru nejdůležitější nikdy se nezastavit, nebát se ani těch nejodvážnějších myšlenek a posouvat se tak pořád dál. A o to se snažím i já.