Libor Úlehla

Manažer vývoje optiky a měřících metod

Do Meopty jsem nastoupil po absolvování studia optiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006 do montážní technologie a již od počátku jsem měl možnost podílet se na založení a růstu oddělení v oblasti „polovodičového“ průmyslu jako technolog optických měřících metod.

V roce 2011 jsem se přesunul na vývojovou divizi, kde jsem měl za cíl pomoci stejnému segmentu ze strany designu nových přístrojů.

V roce 2013 jsem se podílel na založení oddělení vývoje měřících metod a později také skupiny vývoje měřících aplikací. V roce 2016 jsem měl možnost převzít také oddělení optického designu a tak se snažit o vytvoření synergického prostředí mezi navazujícími optickými disciplínami.

Moje práce spočívá v koordinaci krátkodobých produktových projektů a dlouhodobých grantových projektů. A zejména v proudění těchto projektů jednotlivými týmy fyziků.

Mým cílem je vytvářet pro lidi kolem sebe takové zázemí a prostředí, aby je práce bavila, neboť pokud nás to, co děláme, baví, je to nejlepší cesta k osobní spokojenosti i firemním úspěchům.