Meopta obdržela ocenění od svého významnného zákazníka

V uplynulém týdnu naše společnost obdržela ocenění od významného zákazníka ASML. Pomyslnou medaili za příkladnou profesionální spolupráci a bezchybné dodávky výrobků převzal za Meoptu Pavel Šťastný, senior ředitel obchodu a marketingu.