Meopta-CookieGdpr-Policy-s
7643043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
86561006B

Prohlášení rodiny Rausnitz k prodeji Meopty

Oznámením dohody o převzetí společností Carlyle začíná Meopta novou kapitolu ve své slavné devadesátileté historii. Česká společnost zabývající se optickými technologiemi se sídlem v Přerově zahajuje desáté desetiletí své existence novým partnerstvím, které připraví půdu pro její další růst a úspěšný rozvoj v budoucnosti.

Rodina Rausnitzových je potěšena, že zůstává v pozici minoritního vlastníka a bude nadále podporovat dlouhodobý růst společnosti Meopta spolu s jejím majoritním partnerem, společností Carlyle.

Meopta se ve 20. století vyrovnávala s různými bouřlivými událostmi a do povědomí svých zákazníků se zapsala jako výrobce přístrojů pro běžné denní používání i pro vojenské využití. Po pádu železné opony se Meopta začlenila do 1. vlny privatizace a nakonec ji koupila rodina Rausnitzova. 

Paul Rausnitz se narodil v České republice, ale po druhé světové válce emigroval do Spojených států, kde spolupracoval se svými bratry Walterem a Egonem v několika podnicích, mimo jiné v oblasti křišťálu. Společně se svým synovcem Geraldem Rausnitzem se zabývali i optikou pro letecký průmysl. Po skončení studené války se Paul vrátil do své rodné země, aby společně s Geraldem nalezli nové možnosti investic. Zde je zaujala Meopta. 

Tehdy to byl rozsáhlý průmyslový socialistický podnik, který se potýkal s problémy ekonomiky po politických změnách, ale Paul a Gerald tady viděli příležitost a rozhodli se s Meoptou spolupracovat, zpočátku jako její distributoři. Během následujících několika let do Meopty stále více investovali, a nakonec společnost získali a stali se jejími vlastníky. Tím začala další kapitola v životě firmy. 

V této fázi se Meopta zracionalizovala, zaměřila se na generování příjmů a investice do technologií. Jejími hlavními obory výroby se stala sportovní optika a optické komponenty pro průmyslové aplikace. Postupně začala využívat svých zkušeností, technologických know-how a kapacit ve výzkumu a vývoji k získávání zakázek na optické systémy a nakonec se stala klíčovým dodavatelem digitálních kinoprojektorů v Evropě.

Na základě tohoto úspěchu se Meopta zaměřila na špičkové technologie a investovala nejen do nových technologií, ale i do rozvoje silného výzkumného a technického týmu. Tímto rozhodnutím, podporovaným zejména iniciativou Geralda Rausnitze, vstoupila společnost Meopta do polovodičového průmyslu. Tyto investice postupně narůstaly a portfolio firmy se výrazně změnilo ve prospěch vývoje a výroby průmyslových, lékařských a polovodičových aplikací. Meopta však i nadále zachovávala svou značku v oblasti tradiční výroby sportovní optiky. 

Po úmrtí Paula Rausnitze v roce 2018 se Gerald Rausnitz stal společně se svým synem Davidem hlavním vlastníkem podniku. Pod jeho vedením podnik znásobil své zaměření na špičkové technologické aplikace a zároveň se soustředil na ziskovost prostřednictvím provozní efektivity. Tato transformace byla urychlena epidemií COVID-19 v roce 2020, která vyžadovala zásadní a okamžitá opatření k zachování integrity podniku. V tomto obtížném období Gerald jmenoval Alenu Moore generální ředitelkou a pověřil ji realizací strategie zaměřené na zvýšení efektivity a orientace na pokročilé technologie. Alena Moore, která v Meoptě působila na pozici Chief of staff, měla rozsáhlé zkušenosti v oblasti operačního řízení. Profesně působila ve společnostech jako Siemens, Ingersoll Rand a Johnson & Johnson. 

Po nástupu do funkce se Moore zaměřila na produkty a trhy s vysokou přidanou hodnotou a zavedla do výroby efektivní postupy. Výsledkem byl dramatický růst tržeb a ziskovosti. Díky těmto změnám byla Meopta jednou z mála společností, která dokázala dodávat navzdory globálnímu narušení dodavatelských řetězců i během pandemie. 

Díky tomuto rychlému růstu začali majitelé a vedení společnosti Meopta diskutovat o tom, jak společnost finančně a technologicky posunout na vyšší úroveň. Nakonec zvolili cestu oslovení silného strategického partnera. Při jeho hledání se vlastníci řídili svými hodnotami a rodinnou tradicí. Gerald i David si váží svých českých kořenů a místní komunity a bylo pro ně důležité, aby daná transakce pomohla všem zúčastněným stranám včetně zaměstnanců, města Přerova a České republiky. Věří, že silná a rostoucí Meopta je pro všechny tyto zainteresované strany přínosem, a nakonec našli v Carlyle partnera, který tyto hodnoty sdílí a má znalosti, zkušenosti a kapitál k tomu, aby Meoptu posunul na další úroveň a vytvořil v České republice globální technologickou velmoc.