Meopta zdarma vyráběla a distribuovala ochranné štíty

Pomáhat v nejkritičtějších chvílích pandemie koronaviru potřebným se rozhodla i společnost Meopta-optika z Přerova. Už téměř dva měsíce se u nás tisknou ochranné štíty, které jsou následně distribuuvány pracovníkům v první linii.

Komponenty pro ochranné štíty se v Meoptě tisknou na pěti 3D tiskárnách a do finálního výrobku jsou také ve firmě kompletovány. Určeny byly nejen pro personál nemocnic, lékařských ordinací, domovů pro seniory, dětských domovů, ale také pro profesionální hasiče a další záchranáře v první linii, kteří nejčastěji přicházeli do styku s infikovanými lidmi.

Výroba ochranných štítů v Meoptě probíhala od 31. března 2020 a v současné době je utlumována. Kapacita 3D tiskáren totiž už musí být uvolněna pro standardní výrobní požadavky. Denně se v Meoptě vyrobilo asi sedmdesát kusů ochranných štítů. Tisk jednoho zabral 40 minut, dalších 5 minut trvala kompletace včetně laserového potisku logem firmy. Konstrukce držáku byla vývojáři z Meopty upravena tak, aby byl produkt flexibilní a univerzální pro všechny velikosti. 

Za celou dobu této aktivity Meopta předala zdarma potřebným 1410 ks štítů. Náklady na výrobu jednoho ochranného prostředku byly vyčísleny na 110 Kč.

Výroba ochranných štítů není to, co by Meopta v budoucnu plánovala zařadit do svého výrobního programu, tato aktivita byla hlavně o aktuální a urgentní pomoci lidem v začátcích koronavirové krize, kteří byli nákazou ohroženi nejvíce.

Vítězslav Moťka
generální ředitel

Děkujeme za pozitivní ohlasy a Vaši zpětnou vazbu:

Obdrželi jsme od společnosti Meopta - optika, s.r.o. 150 kusů ochranných štítů jako dar. Tyto ochranné štíty, vyrobené Vašimi zaměstnanci, jsou velice kvalitní a v době nedostatku ochranných pomůcek na počátku koronavirové pandemie nám velice pomohly. Byly použity v ambulancích nemocnice, na lůžkových odděleních i na lůžkách intenzivní péče. Zasílám několik fotografií, které jejich využití v nemocničním provoze dokumentují. Jménem lékařů a sester naší nemocnice Vám za Vaši pomoc děkuji. - Ing. Zdeněk Pavelka, Nemocnice Hranice a.s.

Dovolte mi poděkovat za 20 ks ochranných štítů pro naše zdravotníky a odlehčovací asistenty, kteří i v náročných podmínkách poskytují komplexní zdravotní a sociální služby nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich pečujícím rodinám. Snažíme se minimalizovat riziko nákazy v rodinách, jsme si vědomi komplikací, které by mohly nastat. V současné době máme o 30% více pacientů než je obvyklé, jsou z nemocnic propouštěni dříve, aby byla volná lůžka pro nakažené koronavirem. Vážíme si všech, kteří i v této nezvyklé době pomáhají. - Bc. Markéta Blinková, Mobilní Hospic Strom života

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj Vám děkuje za dodávku ochranných štítů pro naše pracovníky v době výskytu celosvětové pandemie koronaviru. Bez dozorové činnosti Státní veterinární správy by nemohly standardně fungovat živočišná výroby, podstatná část potravinářského průmyslu a další navazující odvětví a nemohla by být zajištěna bezpečnost potravin na českém trhu. Vaše ochranné pomůcky nám pomáhají v každodenní práci. - MVDr. Aleš Zatloukal, ředitel

Dovolujeme si alespoň touto cestou poděkovat Vaší společnosti za dodávku ochranných štítů pro potřeby našeho zařízení. Velmi oceňujeme Vaši solidárnost s námi v této mimořádné situace a přejeme Vaší firmě prosperitu a mnoho spokojených zákazníků. - Ing. Monika Orel, ředitelka Centrum Dominika Kokory, p.o.

Dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Veolia Energie ČR, a.s. poděkoval za Vaši nezištnou pomoc, kterou jste nám poskytli v době, kdy se celý svět potýká s enormním nedostatkem ochranných prostředků v boji proti onemocnění Covid-19. Velmi si vážíme poskytnutých ochranných štítů, které vaši zaměstnanci tvoří pomocí 3D tiskáren, a tyto následně slouží k ochraně našich zaměstnanců před onemocněním Covid-19. - Ing. Kamil Vrbka, Veolia Energie ČR, a.s.