Opatření vedoucí ke snížení rizika nákazy COVID-19

Vážení zaměstnanci,
přeji všem zdraví a věřím, že společně odpovědným přístupem eliminujeme rizika spojená s šířením koronaviru. Situaci budeme průběžně sledovat. Vaši vedoucí a personální odbor jsou připraveni reagovat na Vaše dotazy, stejně jako vedení společnosti.

Vítězslav Moťka
generální ředitel

---

V rámci eliminace šíření nákazy COVID 19 naše společnost přijala řadu opatření. Především se jedná o okamžité omezení zahraničních i tuzemských služebních cest, stejně jako zahraničních i tuzemských návštěv. Monitorujeme zaměstnance, kteří se vrátili ze služebních cest z rizikových oblastí a po nezbytně dlouhou dobu jim bude umožněna práce z domu (home office). Zároveň jsme si vyžádali součinnost zaměstnanců, kteří se vrátili ze zahraniční dovolené a sledujeme jejich zdravotní stav. Více informací najdete ZDE a v interních komunikačních kanálech (Sharepoint, Kaizala, elektronické obrazovky, nástěnky).