I díky Meoptě budou znít Přerovem nové zvony

Přerovská společnost Meopta koncem roku 2021 přispěla do veřejné sbírky na zvony, které mají být součástí zvonového souboru kostela sv. Vavřince v Přerově. Nyní, symbolicky přesně 80 let poté, kdy kostelu sv. Vavřince byly zvony odebrány pro válečné účely a jejich místa zůstala prázdná, se sešel majitel společnosti Meopta pan Gerald Rausnitz s představiteli spolku Přerovské zvony smíření panem Petrem Měřínským, primátorem města Přerova a přerovským děkanem P. Josefem Rosenbergem.

I díky Meoptě a jejímu štědrému daru ve výši 100.000 Kč se podařilo začátkem letošního roku zadat zvonaři Rudolfu Pernerovi zakázku na výrobu největšího zvonu, který ponese jméno Jan Pavel. Na zvonu, který má vážit přibližně 1800 kilogramů, budou odlita jména rodin dětí zavražděných na Švédských šancích nedaleko Přerova. „Jméno pro zvon jsme zvolili podle jedenáctiměsíčního Johanna Paula Philippi pocházejícího ze slovenské obce Milbach (dnešní Mlynica). Byl jednou z nejmladších obětí masakru. Patronem zvonu bude papež Jan Pavel II., kterého téma smíření provázelo po celý život,“ vysvětlil panu Rausnitzovi předseda spolku Přerovské zvony smíření Josef Rosenberg. 

Meopta, jako největší firma z regionu, se rozhodla veřejnou sbírku podpořit zatím nejvyšší částkou. „Naším darem do sbírky na zvony smíření jsme chtěli vyjádřit vzájemnou podporu a solidaritu mezi Meoptou a městem Přerov a současně uctít památku nevinných obětí hrůzného masakru na Švédských šancích,“ řekl Gerald Rausnitz, majitel Meopty. „Zvony jsou symbolem sounáležitosti. Je důležité, že naši myšlenku podporují i místní podnikatelé. Podpory přerovské Meopty a pana Rausnitze si velmi vážíme,“ doplnil místopředseda spolku Přerovské zvony smíření Petr Měřínský.

Pánové společně vystoupali na věž kostela až do zvonice, kde se v současné době nachází jediný zvon ze zrušeného kostela sv. Anny ve Staré Vodě na Libavé. Ostatní místa jsou zatím prázdná. Pokud se podaří ve veřejné sbírce shromáždit dostatečnou částku, chtěl by spolek nechat odlít tři nové zvony a další nástroje, které by vrátily důstojný hlas kostelu a městu.