65. výročí konce 2. světové války

Při příležitosti 65. výročí konce 2. světové války položil pan Paul Rausnitz, majitel firmy, věnec k pomníku 17 umučeným a popraveným zaměstnancům tehdejší Optikotechny.

Pan Rausnitz společně s ostatními členy své rodiny (rodiči a dvěma
bratry) uprchl na začátku války do Sovětského Svazu, kde se stali členy nově vzniklé Československé armády a pod velením Arm. Gen. Ludvíka Svobody se účastnili osvobozovacích bojů.