Meopta-CookieGdpr-Policy-s
4423657
2
/en/cookies-and-privacy-policy/
53261006A

Vývoj měřících metod a zařízení

Společnost Meopta se zabývá návrhem i konstrukcí měřících zařízení orientovaných na zvládnutí těch nejsložitějších měřících požadavků.

V našich možnostech je návrh měřících metod i měřících zařízení pro měření:

  • Geometrických optických parametrů (efective / paraxial / flange focal length, …)
  • Fotometrických optických parametrů (výkonová měření, polarizační měření, …)
  • Vlnových / kvalitativních optických parametrů (MTF, WFE – interferometry as well as Shack-Hartman detection, …)

A to v široké škále optického spektra:

  • DUV (193nm – 400nm, monochromatické i širokospektrální zdroje)
  • Visible (400nm – 750nm, monochromatické i širokospektrální zdroje)
  • IR (SWIR 750nm - 2μm, v omezené míře také MWIR 4μm - 6μm, LWIR 8μm - 12μm)

V rámci vývoje měřících metod a měřících zařízení jsou díky zázemí softwarových inženýrů vytvářeny vlastní zákaznicky orientované softwarové aplikace zaměřené zejména na analýzu obrazu a automatizaci (SW aplikace pro MTF, WFE, ovládání motorických posuvů, aj.).

Meopta se dynamicky rozvíjí a s podporou Univerzit i s podporou grantových prostředků pracuje na množství vývojových výzev a projektů. Silné jsou i spolupráce při výuce studentů středních i vysokých škol, kde právě studentů magisterských i doktorských programů Meopta využívá při vývoji nových zařízení a měřících metod.