DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MEOPTY – OPTIKY, s.r.o.

U příležitosti 80. výročí založení společnosti Meopta – optiky, s.r.o., Vás společně s rodinnými příslušníky srdečně zveme dne 18. května 2013 na DEN OTEV ŘENÝCH DVE ŘÍ MEOPTY – OPTIKY, s.r.o., do areálu společnosti na ulici Kabelíkova 1 v Přerově od 8.00 do 18.00 hodin.

Program:

Slavnostní zahájení 8.00 – 8.30 hod.
Prohlídky tras 8.30 – 18.00 hod.

 

Možnost výběru tras:

A] celofiremní (mechanika, optika, montáž)
B] divize Vývoj
C] divize Optika
D] divize Mechanika


Trasy lze různě kombinovat. Zajištěn odborný výklad průvodců. Mimo stanovené trasy není pohyb účastníků po areálu z bezpečnostních důvodů dovolen.

Doprovodný program:

Atrakce pro děti a grilování s Aramarkem v prostoru na travnaté ploše před firemní restaurací. Výstava vlastních výrobků Meopty – optiky, s.r.o.

Občerstvení zajištěno:

Firemní restaurace bude otevřena od 8.00 do 18.00 hod.. V čase od 10.00 hod do 15.00 hod. bude možnost zakoupení teplých obědových menu.

Není možné navštívit všechny výrobní dílny. Všechny trasy jsou proto navrhnuty s ohledem na bezpečnost návštěvníků, ostrahu provozů z důvodu probíhající výroby a technologické náročnosti a v neposlední řadě i s ohledem na dodržení smluvních dohod o výrobním tajemství.
Děkujeme za pochopení.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU