Modernizace výzkumu a vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo společnosti Meopta – optika, s.r.o. v prosinci 2009 rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPPI na projekt Modernizace výzkumu a vývoje Meopta. V tomto projektu Meopta bude rekonstruovat budovu vývoje a nakoupí řadu strojů a zařízení k rozšíření výzkumných a vývojových kapacit.