Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPIK


Meopta – optika, s.r.o.
Oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávky pod názvem:


Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti),

Přesná CNC souřadnicová bruska

a

Přesná CNC válcová bruska.

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do užívání Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti), Přesné CNC souřadnicové brusky a Přesné CNC válcové brusky. Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

 

Bližší informace o výběrových řízeních najdete pod odkazy níže.

Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti) - ZDE

Přesná CNC souřadnicová bruska - ZDE

Přesná CNC válcová bruska - ZDE