Zapojení v projektech podporovaných Evropskou unií a Českou republikou

Společnost Meopta – optika, s.r.o., Přerov se zapojila do projektů podporovaných Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí (www.opzp.cz). Projekt s názvem „Realizace technologické jednotky na snižování emisí VOC“ je u Ministerstva životního prostředí ČR registrován pod číslem CZ.1.02/2.2.00/10.08639, resp. v informačním systému Státního fondu životního prostředí je veden pod akceptačním číslem 10072202.

Předmětem projektu je dodávka a kompletní instalace technologické jednotky na omezení emisí těkavých organických látek (VOC), které vznikají v procesu ručního odmašťování a čištění optických elementů na pracovištích v 1. a 2. patře budovy M5 a její zabudování do zrekonstruovaného systému vzduchotechniky odvětrávání výrobních prostor ve společnosti Meopta – optika, s.r.o., Přerov.
Realizací tohoto projektu firma splní legislativní požadavky nad rámec zákonných limitů, a navíc zlepší životní prostředí výrazným snížením emisí těkavých organických látek do ovzduší, a to o cca 7 t/rok.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 5 960 000 Kč, z toho dotace EU bude 4 559 400 Kč (76,5 %), dotace SFŽP ČR bude 804 600 Kč (13,5 %) a příspěvek Meopty – optiky, s.r.o. bude 596 000 Kč (10 %)

Projekt bude ukončen v prosinci 2011.

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Meopta – optika, s.r.o.