Fórum: Nejlepší praktiky a budování vlastní soustavy řízení

Ve dnech 23. a 24. srpna 2011 pořádala společnost Meopta – optika ve spolupráci s Centrem průmyslového inženýrství fórum na téma: Nejlepší praktiky a budování vlastní soustavy řízení.

Fórum bylo zaměřeno na následující otázky:

  • Baťa, Toyota, Kyocera – v čem se mohou firmy inspirovat ?
  • Je lepší kopírovat nejlepší praktiky nebo budovat vlastní soustavu řízení ?
  • Jak spojit operativní výkonnost se strategickou výkonností ?
  • Jak budovat konkurenční výhodu ve výrobě, v inovacích a ve vývoji produktů ?

Cyklus přednášek byl doplněn prohlídkou výrobních prostor firmy Meopta-optika, s.r.o se zaměřením na výrobu mechanických součástí.

Program fóra najdete zde.

Informace o přednášejících jsou k dispozici zde.

Více o Centru průmyslového inženýrství najdete zde.


Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům fóra.