Meopta pomáhá snižovat produkci skleníkových plynů

Recyklace má smysl. Zapojením společnosti Meopta-optika, s.r.o. do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který zajištuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. se Meoptě podařilo v loňském roce snížit produkci skleníkových plynů CO2 o 4,577 tun což představuje úsporu energií 109 935,84 MJ.

Společnost EKO KOM založena před třinácti lety průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží, působící jako nezisková akciová společnost, vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.

Díky společnému úsilí všech klientů zapojených do systému EKO-KOM a také za přispění obcí se společně podařilo v roce 2010 snížit produkci skleníkových plynů o 954 579 tun CO2. Tříděním a recyklací odpadů bylo uspořeno celkem 23,3 miliard MJ energie. Čímž byla snížena produkce skleníkových plynů v ČR o celé 1%.

Osvědčení o úspoře emisí.

 

Více o společnosti EKO-KOM zde.