Meopta sponzorovala celostátní ornitologickou konferenci

Ve dnech 22. - 24. 10. 2010 se konal již páty ročník konfernece na téma „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací", pořádaný VČP ČSO.

Více informací zde

sborník ke stažení zde

 

Sborník konference 2010Předseda svazu M. Fejfar při zahájení  
 Sborník konfernece 2010                        Předseda VČP ČSO M.Fejfar