Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPI

Meopta – optika, s.r.o.
Oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávky pod názvem:


Hologramy pro kontrolu válcových ploch

Předmětem zakázky je dodávka, uvedení do užívání 3 ks hologramů pro kontrolu válcových ploch včetně zaškolení obsluhy dle specifikovaných podmínek.

Bližší informace o výběrových řízeních najdete pod odkazy níže nebo v dolní části stránek v sekci download, složka Výběrová řízení - OPPI.

Hologramy pro kontrolu válcových ploch.pdf