Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPI

Meopta – optika, s.r.o.
Oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávky pod názvem:


Oboustranný centroskop

Předmětem zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání
oboustranného centroskopu s příslušenstvím dle specifikovaných podmínek.

Bližší informace o výběrových řízeních najdete pod odkazy níže nebo v dolní části stránek v sekci download, složka Výběrová řízení - OPPI.

centroskop.pdf